Beleidsregel vraag en antwoord

De invoering van de beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs kan in de praktijk leiden tot uitvoeringsvragen. Wij verzamelen deze vragen en geven daarop een zo passend mogelijk antwoord.
Staat uw vraag er niet bij of mocht een antwoord niet passen bij de situatie of het experiment van uw school, stuur ons dan een e-mail.
In geval van twijfel is de wettekst leidend.

Cluster 2 werkt wel degelijk vanuit onderwijsbehoeften. De criteria zijn alleen bedoeld als slagboom om te bepalen of je tot de doelgroep behoort, wat bij TOS tamelijk complex is.
Er zijn veel voorbeelden waarin ook samengewerkt wordt met cluster-2-scholen. We brengen graag het praktijkvoorbeeld van Kentalis College Oss onder de aandacht. Sinds 2015 volgen leerlingen van het Kentalis Compas College (vso, cluster 2) praktijkonderwijs en vmbo in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke gedeelde visie op inclusief onderwijs. Lees hier het praktijkvoorbeeld. Ook in het po kennen we dergelijke voorbeelden, zoals OBS de Bolster in Sint Michielsgestel, waarin in het twinschool concept nauw wordt samengewerkt met Kentalis Talent uit Vught.

Ja, Het Bariet (vso, zml) en Marianum (regulier vo) in Lichtenvoorde werken samen, maar niet met experimenteerregeling. Vanuit de Ontwikkelgroepen kennen we onder andere Eduwiek in Hoogeveen, het Matrix Lyceum in Drachten en de SG Jacobus Fruytier in Apeldoorn.

In beginsel is er volgend jaar (2021) nog een ronde, maar mocht er veel behoefte aan zijn dan kan het ministerie van OCW nog wel een tranche toevoegen.

Het ministerie van OCW streeft ernaar over zes jaar wetgeving te hebben die dit soort geïntegreerde voorzieningen structureel maakt.

Er zijn verschillende voorbeelden in het land waar dit gebeurt, los van de Beleidsregel. Omdat het hierbij om het mengen van onderwijs- en zorgbudgetten wil OCW dit eerst nog voorleggen aan hun juristen.

Graag verwijzen wij u hiervoor naar het overzicht van de praktijkvoorbeelden die zijn beschreven. Dat zijn niet alle deelnemers aan de Ontwikkelgroepen, maar mede vanwege privacyoverwegingen publiceren we hiervan geen lijst.

Er zijn geen subsidies beschikbaar voor deze ontwikkeling of innovaties. Wel kan gratis gebruik worden gemaakt van het Ondersteuningsprogramma van het Steunpunt Passend onderwijs, uitgevoerd door het NCOJ.

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. Dat verschilt sterk per locatie. Graag verwijzen wij u hiervoor naar het overzicht van de praktijkvoorbeelden die zijn beschreven. Binnenkort verschijnt ook de publicatie 'Een goed voorbereide start'. Hierover berichten wij via deze website. Daarnaast is dit het thema van de webinar landelijke conferentie 'Passend onderwijs; stappen vooruit door integratie regulier en speciaal onderwijs' op 27 november 2020.

Het NCOJ is geen onderdeel van de overheid. Het is een stichting die geen winst maakt en tot doel heeft bij te dragen aan samenhangende dienstverlening, programma's en beleidsvoering op het terrein van onderwijs en jeugdzorg en aan de kwaliteitsverbetering daarvan, nationaal en internationaal. Het NCOJ is uitvoerder van het Ondersteuningsprogramma samenwerking/integratie regulier-speciaal onderwijs voor het Steunpunt Passend Onderwijs.

Het staat scholen vrij om met eenn of meer leerlingvolgsystemen te werken. Beiden kunnen voor- en nadelen hebben. In de Ontwikkelgroepen zullen we dit thema binnenkort agenderen om meer informatie te kunnen bieden over de mogelijkheden en lastigheden van beide opties.

Dat denken wij zeker; met name de zorgbreedte in het regulier onderwijs wordt met deze beweging versterkt. Wel blijft specifieke aandacht nodig voor het behouden en versterken van de gespecialiseerde expertise.

Naar top van de pagina