Medewerkers

Dolf van Veen Aat Sliedrecht Marij Bosdriesz Paolo van der Steenhoven
Dolf van Veen Aat Sliedrecht Marij Bosdriesz Paolo van der Steenhoven
Hoofd Communicatie- en onderwijsadvies Methodiekontwikkeling
en advies
Onderzoek en webontwikkeling
06 3334 8926 06 5331 6709 06 1661 0817 +4477 8782 8381
Linkedinprofiel van Aat Sliedrecht Linkedinprofiel van Marij Bosdriesz Linkedinprofiel van Paolo van der Steenhoven
Roel de Wilde René Bruijn
Roel de Wilde René Bruijn
Procesbegeleiding Strategisch advies
06 5478 5500 06 5141 1066
Linkedinprofiel van Roel de Wilde

Medewerkers internationaal

Chris Day Jerome Freyberg Lani Florian Hal Lawson
Emeritus Professor Dr. Chris Day
School of Education,
University of Nottingham
Prof. Dr. Jerome Freiberg
College of Education,
University of Houston
Prof. Dr. Lani Florian
Moray House School of Education,
University of Edinburgh
Prof. Dr. Hal A. Lawson
School of Education,
University at Albany, State University of New York
Alan Dyson Paul Dawson
Prof. Dr. Alan Dyson
Centre for Equity in Education, School of Education,
The University of Manchester
Dr. Paul Downes
Educational Disadvantage Centre,
St Patrick's College, Dublin

Programma's van het NCOJ

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair zet stappen binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

App Leer-Kracht Primair

Deze app stelt leraren in het primair onderwijs in staat vragen over de soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan.

Naar top van de pagina