In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Werkbezoeken

Het NCOJ levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en expertise op het terrein van onderwijs en jeugdzorg en aan de samenwerking, samenhang van opvang van en voor de jeugd.

Uitwisseling van kennis en ervaring ziet het NCOJ als een belangrijk instrument. Om juist ook ontwikkelingen in eigen land te spiegelen aan internationale kennis en ervaring organiseert het NCOJ werkbezoeken naar belangrijke vindplaatsen van deze expertise.

Heeft u naar aanleiding van onze activiteiten vragen of opmerkingen dan kunt u met ons hierover contact opnemen.