Leerlingen in gespecialiseerd onderwijs, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

Toelichting op de cijfers

In de onderstaande tabel staan aantallen leerlingen vermeld die onderwijs volgen in het gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so), praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Deze leerlingen hebben voor de betreffende onderwijstypen een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband primair of voortgezet onderwijs.

Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de toewijzing en de ondersteuningsbudgetten van het lwoo en pro. Sinds schooljaar2016/17 is de leerlingpopulatie in het lwoo sterk gekrompen. Dit is het gevolg van de de 'opting-out-regeling' voor het lwoo. Samenwerkingsverbanden kunnen in deze regeling bij de bekostiging van lwoo-plaatsen de landelijke toelatingscriteria en verblijfsduur loslaten. Sommige samenwerkingsverbanden volgen geen landelijke toelatingscriteria meer maar scholen in het samenwerkingsverband registreren deze leerlingen nog wel als lwoo-leerling in BRON/DUO. In andere samenwerkingsverbanden worden leerlingen niet meer 'gelabeld' als lwoo-leerling maar ontvangen de scholen wel een ondersteuningsbudget voor deze leerlingen. Deze leerlingen zijn niet meer zichtbaar in de onderstaande cijfers wat de sterke afname sinds 2016/17 verklaart.

Het is belangrijk te vermelden dat de onderstaande cijfers alleen aantallen leerlingen met een tlv representeren maar niet leerlingen in het gespecialiseerde en regulier onderwijs met (aanvullende en/of vergelijkbare) ondersteuning zoals speciale trajecten in po, vo, 'tlv-equivalente' ondersteuning in het regulier onderwijs, inclusie-vormen van regulier-speciaal, opdc’s, arrangementen, etc.

Deze tabel is alleen leesbaar op een wijder tablet of desktop-pc.

Leerlingen in gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so), praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, 2010/11 - 2021/22
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
speciaal basisonderwijs42.82141.77739.92938.13536.84734.73733.86933.96534.95835.73335.67135.401
speciaal onderwijs34.21534.24133.34531.81731.10529.65529.13829.87230.86832.06932.58033.610
voortgezet speciaal onderwijs34.64835.91937.07739.31639.88438.55037.91737.66037.56737.75337.62138.014
praktijkonderwijs26.62326.74527.58928.62829.27429.77229.77729.55329.19629.31529.76129.648
lwoo99.815101.150103.569104.519105.074103.83093.81180.24363.32949.88538.47728.953
totaal go, pro en lwoo238.122239.832241.509242.415242.184236.544224.512211.293195.918184.755174.110165.626
totaal onderwijs (po, (v)so en vo)*2.586.2812.578.7672.569.7492.560.0692.550.8862.541.7942.523.9342.501.0082.477.0582.452.4512.426.2192.407.500
totaal go en pro138.307138.682137.940137.896137.110132.714130.701131.050132.589134.870135.633136.673
aandeel leerlingen in go en pro5.3%5.4%5.4%5.4%5.4%5.2%5.2%5.2%5.4%5.5%5.6%5.7%
*) exclusief leerlingen in vavo; bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ.
Leerlingen in gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so), praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, index 2010/11 = 100
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
speciaal basisonderwijs1009893898681797982838383
speciaal onderwijs10010097939187858790949598
voortgezet speciaal onderwijs100104107113115111109109108109109110
praktijkonderwijs100100104108110112112111110110112111
lwoo100101104105105104948063503929
totaal go, pro en lwoo10010110110210299948982787370
totaal go en pro1001001001009996959596989899
bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ.
Naar top van de pagina