Programma's van het NCOJ

Integratie speciaal en regulier onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair zet stappen binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

App Leer-Kracht Primair

Deze app stelt leraren in het primair onderwijs in staat vragen over de soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan.

Fors minder belangstelling voor beroep leraar

Het aantal inschrijvingen van eerstejaarsstudenten voor een opleiding tot leerkracht is fors gedaald.
In het studiejaar 2015/'16 hebben de gezamenlijke lerarenopleidingen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 7.951 nieuwe studenten geregistreerd, ruim een kwart minder (-28%) dan in het vorige studiejaar. Toen meldden 11.000 studenten zich voor het eerst aan.

De daling is het sterkst bij de pabo's met 39% minder nieuwe inschrijvingen. Bij de lerarenopleidingen voor het vo daalde de belangstelling met 17%.

De trend van afnemende interesse voor een beroep in het onderwijs zet door. De pabo's hebben sinds 2007 meer dan de helft aan eerstejaarsinschrijvingen verloren, de lerarenopleidingen voor vo-docent 20%.
Het marktaandeel eerstejaarsstudenten van de sector onderwijs in het totale hbo is in een jaar gedaald met 2,1 procentpunt tot 9,3%.

Eerstejaars hbo-studenten lerarenopleidingen naar richting en studiejaar
  2015/'16 2014/'15 2013/'14 2012/'13 2011/'12 2010/'11 2007/'08 t.o.v. 2014/'15 t.o.v. '07/'08
peildatum: 1 oktober; bron: DUO; bewerkt door: ©NCOJ
leraar basisonderwijs3.5055.7035.5795.4196.0706.6127.663-38,5%-54,3%
docent 2e graad4.3955.3065.6535.2505.4775.9755.491-17,2%-20,0%
onderwijsondersteuner5150211323330--
totaal hbo onderwijs7.95111.05911.25310.68211.57012.62013.154-28,1%-39,6%
 
totaal hbo85.21097.378101.73695.96197.82598.80591.348-12,5%-6,7%
aandeel hbo onderwijs9,3%11,4%11,1%11,1%11,8%12,8%14,4%

Aantal studenten aan lerarenopleidingen krimpt

De sterke daling van het aantal eerstejaarsstudenten heeft ook gevolgen voor het totaal aantal ingeschreven studenten in de sector onderwijs. In 2015/'16 zijn er bijna 3000 studenten minder ingeschreven en bedraagt de studentenpopulatie 59 duizend.

Ten opzichte van 2014/'15 zien we minder studenten bij de pabo's (-12%) en opleidingen voor speciaal onderwijs (-6%). Er worden iets meer studenten genoteerd bij opleidingen voor eerste- en tweedegraads docenten voor het voortgezet onderwijs (4% en 1%).

Beweeg de cursor over de lijnen om de cijfers te zien. Bekijk hier een grote versie.

Het aantal studenten in een onderwijs-opleiding is de laatste acht jaar weliswaar gegroeid (18%) maar het marktaandeel van de sector is in dezelfde periode met 4,6 procentpunt gekrompen.
Er heeft zich een krimp voorgedaan bij de opleidingen voor primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) en een stijging bij de opleidingen voor eerste- en tweedegraads docenten.

Ingeschreven studenten hbo, sector onderwijs, naar richting en studiejaar
  2015/'16 2014/'15 2013/'14 2012/'13 2011/'12 2010/'11 2007/'08 t.o.v. 2014/'15 t.o.v. '07/'08
peildatum: 1 oktober; bron: DUO; bewerkt door: ©NCOJ
leraar basisonderwijs21.10223.86624.34724.79026.70127.85931.504-11,6%-33,0%
leraar speciaal onderwijs3.8914.1294.0894.1015.2116.6967.575-5,8%-48,6%
 
docent 2e graad31.48631.30130.72829.25629.64030.02626.6140,6%18,3%
onderwijsondersteuner223214201186213207224,2%-
docent 1e graad2.3572.2712.2922.1572.9832.8941.5393,8%53,2%
totaal hbo onderwijs59.05961.78161.65760.49064.74867.68267.254-4,4%-12,2%
 
totaal hbo441.969445.878439.692421.088423.126415.870373.843-0,9%18,2%
aandeel hbo onderwijs13,4%13,9%14,0%14,4%15,3%16,3%18,0%

Minder docenten uit pabo maar meer tweedegraads docenten op arbeidsmarkt

In 2014 hebben bijna 11 duizend gediplomeerde docenten een lerarenopleiding verlaten, 2% minder dan in 2013.
Er komen steeds minder gediplomeerde leerkrachten van de pabo's op de arbeidsmarkt. Tussen 2006 en 2014 daalde hun aantal met 43%. Bij de SEN-opleidingen licht het keerpunt in 2010: sindsdien zijn er 55% minder afgestudeerden uitgestroomd.

De gediplomeerde uitstroom van tweedegraads docenten is in 2014 stabiel (+1%), terwijl de kleine groep van eerstegraads docenten juist is gedaald (-6%). Tussen 2006 en 2014 is het aantal tweedegraads docenten met 18% gegroeid.

Beweeg de cursor over de lijnen om de cijfers te zien. Bekijk hier een grote versie.

Gediplomeerden hbo lerarenopleidingen naar richting en jaar
  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006 t.o.v. 2013 t.o.v. 2006
peildatum: 1 oktober; bron: DUO; bewerkt door: ©NCOJ
leraar basisonderwijs4.1134.1434.5374.9765.0625.3147.158-0,7%-42,5%
leraar speciaal onderwijs1.3661.5761.6672.5643.0062.5703.318-13,3%-58,8%
docent 2e graad4.7314.6974.4185.1144.7434.4984.0260,7%17,5%
onderwijsondersteuner5667667053260--
docent 1e graad414440425767553347421-5,9%-1,7%
totaal hbo onderwijs10.68010.92311.11313.49113.41712.75514.923-2,2%-28,4%