Scholen en leerlingen in nieuwe samenwerkingsverbanden vo en vso

Bij het voortgezet onderwijs zijn voor passend onderwijs 74 regionale samenwerkingsverbanden en een landelijk samenwerkingsverband gevormd waarin scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) met ingang van 1 augustus 2014 met elkaar (gaan) samenwerken.

In de kaart zijn de samenwerkingsverbanden weergegeven met daarin enkele kwantitatieve kenmerken voor het schooljaar 2013/'14.
Beweeg de cursor over de kaart en lees voor het gekozen samenwerkingsverband de gegevens af.

Toelichting

Lees hier de referentiecijfers voor het vo en vso in Nederland.

De samenwerking tussen scholen voor reformatorisch onderwijs is in een landelijk samenwerkingsverband (VO0001) georganiseerd.

Het percentage leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 1 t/m 4) is berekend als aandeel van de som van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 1 t/m 4).

Voor een overzicht van scholen en leerlingen in het bao, sbo en so, klik hier.