In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Herkomst leerlingen voortgezet speciaal onderwijs
in nieuwe samenwerkingsverbanden vo en vso

In de kaart zijn de nieuwe samenwerkingsverbanden weergegeven met daarin de herkomst van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voor het schooljaar 2013/'14.
Beweeg de cursor over de kaart en lees voor het gekozen samenwerkingsverband de gegevens af.

Toelichting

Lees hier de referentiecijfers voor het voortgezet speciaal onderwijs
in Nederland en het landelijke samenwerkingsverband voor
reformatorisch onderwijs (VO0001).