Programma's van het NCOJ

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair zet stappen binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

App Leer-Kracht Primair

Deze app stelt leraren in het primair onderwijs in staat vragen over de soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan.

Scholen en leerlingen in samenwerkingsverbanden vo, 2017/18

Bij het voortgezet onderwijs zijn voor passend onderwijs 75 regionale samenwerkingsverbanden en een landelijk samenwerkingsverband gevormd waarin scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) met elkaar samenwerken.
In de kaart zijn de samenwerkingsverbanden weergegeven met daarin enkele kwantitatieve kenmerken voor het schooljaar 2017/18.
Beweeg de cursor over de kaart en lees voor het gekozen samenwerkingsverband de gegevens af.

vo2001 vo2002 vo2101 vo2102 vo2103 vo2201 vo2202 vo2203 vo2301 vo2302 vo2303 vo2305 vo2307 vo2401 vo2402 vo2403 vo2501 vo2502 vo2503 vo2504 vo2505 vo2506 vo2507 vo2508 vo2509 vo2510 vo2511 vo2601 vo2602 vo2603 vo2604 vo2605 vo2701 vo2702 vo2703 vo2704 vo2705 vo2706 vo2707 vo2708 vo2709 vo2710 vo2801 vo2802 vo2803 vo2804 vo2805 vo2806 vo2807 vo2808 vo2809 vo2810 vo2811 vo2812 vo2813 vo2814 vo2815 vo2901 vo2902 vo2903 vo3001 vo3002 vo3003 vo3004 vo3005 vo3006 vo3007 vo3008 vo3009 vo3101 vo3102 vo3103 vo3104 vo3105 vo3106

Toelichting

Lees hier de referentiecijfers voor het vo in Nederland.

De samenwerking tussen scholen voor reformatorisch onderwijs is in een landelijk samenwerkingsverband (VO0001) georganiseerd.
Er is ook een overzicht van scholen en leerlingen in het scholen en leerlingen in het bao, sbo en (v)so.

Naar top van de pagina