Programma's van het NCOJ

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair zet stappen binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

App Leer-Kracht Primair

Deze app stelt leraren in het primair onderwijs in staat vragen over de soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan.

Scholen en leerlingen in samenwerkingsverbanden po, 2017/18

Bij het primair onderwijs zijn voor passend onderwijs 75 regionale samenwerkingsverbanden en een landelijk samenwerkingsverband gevormd waarin scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) met elkaar samenwerken.
In de kaart zijn de samenwerkingsverbanden weergegeven met daarin enkele kwantitatieve kenmerken voor het schooljaar 2017/18.
Beweeg de cursor over de kaart en lees voor het gekozen samenwerkingsverband de gegevens af.

po2001 po2101 po2201 po2202 po2203 po2301 po2302 po2303 po2304 po2305 po2401 po2402 po2403 po2501 po2502 po2503 po2504 po2505 po2506 po2507 po2508 po2509 po2510 po2601 po2602 po2603 po2604 po2605 po2701 po2702 po2703 po2704 po2705 po2706 po2707 po2708 po2709 po2710 po2711 po2801 po2802 po2803 po2804 po2805 po2806 po2807 po2808 po2809 po2810 po2811 po2812 po2813 po2814 po2815 po2816 po2817 po2818 po2902 po2903 po3001 po3002 po3003 po3004 po3005 po3006 po3007 po3008 po3009 po3010 po3101 po3102 po3103 po3104 po3105 po3106

Toelichting

Lees hier de referentiecijfers voor het po en so in Nederland.

De samenwerking tussen scholen voor reformatorisch onderwijs is in een landelijk samenwerkingsverband (PO0001) georganiseerd.
Het percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) is berekend als aandeel van alle leerlingen in het basis- en speciaal basisonderwijs tezamen.
Het percentage leerlingen in het speciaal onderwijs (so cluster 3 en 4) is berekend als aandeel van alle leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) tezamen.
Er is ook een overzicht van scholen en leerlingen in het vo.

Naar top van de pagina