In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Scholen en leerlingen in samenwerkingsverbanden po, 2017/18

Bij het primair onderwijs zijn voor passend onderwijs 75 regionale samenwerkingsverbanden en een landelijk samenwerkingsverband gevormd waarin scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) met elkaar samenwerken.
In de kaart zijn de samenwerkingsverbanden weergegeven met daarin enkele kwantitatieve kenmerken voor het schooljaar 2017/18.
Beweeg de cursor over de kaart en lees voor het gekozen samenwerkingsverband de gegevens af.

po2001 po2101 po2201 po2202 po2203 po2301 po2302 po2303 po2304 po2305 po2401 po2402 po2403 po2501 po2502 po2503 po2504 po2505 po2506 po2507 po2508 po2509 po2510 po2601 po2602 po2603 po2604 po2605 po2701 po2702 po2703 po2704 po2705 po2706 po2707 po2708 po2709 po2710 po2711 po2801 po2802 po2803 po2804 po2805 po2806 po2807 po2808 po2809 po2810 po2811 po2812 po2813 po2814 po2815 po2816 po2817 po2818 po2902 po2903 po3001 po3002 po3003 po3004 po3005 po3006 po3007 po3008 po3009 po3010 po3101 po3102 po3103 po3104 po3105 po3106
Toelichting

Lees hier de referentiecijfers voor het po en so in Nederland.

De samenwerking tussen scholen voor reformatorisch onderwijs is in een landelijk samenwerkingsverband (PO0001) georganiseerd.
Het percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) is berekend als aandeel van alle leerlingen in het basis- en speciaal basisonderwijs tezamen.
Het percentage leerlingen in het speciaal onderwijs (so cluster 3 en 4) is berekend als aandeel van alle leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) tezamen.
Voor een overzicht van scholen en leerlingen in het vo, klik hier.