In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Scholen en leerlingen in samenwerkingsverbanden po en so 2014/'15

Bij het primair onderwijs zijn voor passend onderwijs 76 regionale samenwerkingsverbanden en een landelijk samenwerkingsverband gevormd waarin scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) met elkaar samenwerken.
In de kaart zijn de samenwerkingsverbanden weergegeven met daarin enkele kwantitatieve kenmerken voor het schooljaar 2014/'15.
Beweeg de cursor over de kaart en lees voor het gekozen samenwerkingsverband de gegevens af.

Toelichting

Lees hier de referentiecijfers voor het po en so in Nederland.

De samenwerking tussen scholen voor reformatorisch onderwijs is in een landelijk samenwerkingsverband (PO0001) georganiseerd.
Het percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) is berekend als aandeel van alle leerlingen in het basis- en speciaal basisonderwijs tezamen.
Het percentage leerlingen in het speciaal onderwijs (so, cluster 1 t/m 4) is berekend als aandeel van alle leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 1 t/m 4) tezamen.
Voor een overzicht van scholen en leerlingen in het vo en vso, klik hier.