Praktijkvoorbeelden samenwerking en integratie regulier en speciaal onderwijs

Nauwe samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs kan heel uiteenlopende vormen aannemen. Het scala loopt van een symbiose- of so-klas in het regulier onderwijs tot en met de integratie van regulier bao, sbo, so-clusters 2, 3 en 4, kinderopvang en jeugdhulp in een school. Of het samengaan van regulier voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Om een indruk te geven van die verschillende praktijken en om u te inspireren, hebben we een aantal voorbeelden uit het primair- en voortgezet onderwijs (met het mbo) beschreven.
Deze zijn als losse documenten te downloaden of gegroepeerd per onderwijssector. Daarnaast zijn er twee specials verschenen met respectievelijk zes en tien praktijkvoorbeelden waarin meer achtergrond van de samenwerking en integratie wordt geschetst.

Naar top van de pagina