Publicaties

Samen werken voor inclusiever onderwijs. Handreiking ontwikkelagenda Inclusiever Onderwijs voor gemeenten en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.
Bosdriesz, M. & Van Veen, D. (2023). Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Download de handreiking als PDF  

Speciale onderwijszorg en passend en inclusiever onderwijs in het curriculum van tweedegraads lerarenopleidingen.
Steenhoven, P. van der & Van Veen, D. (2023). Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Download het rapport als PDF

Werken aan inclusiever voortgezet onderwijs. Verkennend onderzoek onder scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.
Van Veen, D. & Steenhoven, P. van der (2021). Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Download het rapport voor scholen voor voortgezet onderwijs als PDF  

Werken aan inclusiever basisonderwijs. Verkennend onderzoek onder basisscholen in Nederland.
Van Veen, D. & Steenhoven, P. van der (2021). Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Download het rapport voor basisscholen als PDF  

Jeugd-geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs. Vooronderzoek internationale verplichtingen, Nederlandse wet- en regelgeving en de huidige samenwerking in de uitvoeringspraktijk.
Roso, C., Van Veen, D., Van der Velpen, P. & Walst, J. (2021). Defence for Children en Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Leiden/Amsterdam.
Download het rapport als PDF  
Download de samenvatting als PDF

Speciale onderwijszorg in het curriculum van pabo’s en de samenwerking met het werkveld.
Steenhoven, P. van der & Van Veen, D. (2020). Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Lees verder als PDF

Passend en inclusiever onderwijs. Gevraagd: Ambities en voorbeelden met impact voor samen opleiden, begeleiden en professionaliseren. Presentatie op Congres 'Ambities met impact!', 5 juni 2019.
Download presentatie

Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg. Praktijkgericht onderzoek naar samenwerking tussen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs.
Veen, D. van, Rietdijk, S., Hoeven, J. van der, Ganesh, S., Huizenga, P. en Steenhoven, P. van der. (2018). Hogeschool Windesheim/NCOJ/CED Groep. Zwolle/Amsterdam/Rotterdam.
Lees verder

Van start! Verslag van de voorgeschiedenis en eerste ervaringen met integratie van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs van Prisma in Kampen.
Huizenga, P. (2017). Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Lees verder

Overwegend bewolkt en af en toe opklaringen … Passend onderwijs en de opleidingsschool po/vo, 14 november 2017 Utrecht.
Dolf van Veen, Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Lees verder

Monitor Gemeenten en passend onderwijs 2017. Bestuurlijk overleg en de afstemming met jeugdhulp.
Veen, D. van., Huizenga, P. & Steenhoven, P. van der. (2017). Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Lees verder

Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair onderwijs). Praktijkonderzoek naar geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg sbo/so.
Veen, D. van., Bosdriesz, M., Florian, L., Huizenga, P., Kuijs, K., Smeets, E., Steenhoven, P. van der. (2017). Hogeschool Windesheim. Zwolle / Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Lees verder

Passend onderwijs en de lerarenopleidingen. Thematische casestudy naar de wijze waarop lerarenopleidingen hebben gereageerd op de invoering van passend onderwijs.
Veen, D. van., Huizinga, P. & Steenhoven, P. van der. (2016). Hogeschool Windesheim. Zwolle. / Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Lees verder

Monitor Ondersteuningsaanbod. Ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, schooljaar 2015/2016.
Smeets, E. & Veen, D. van. (2016). Nijmegen: KBA Nijmegen, Zwolle: Hogeschool Windesheim, Amsterdam: Nederlands Centrum voor Onderwijs & Jeugdzorg.
Lees verder

Developing Community Schools, Community Learning Centers, Extended-service Schools and Multi-service Schools: International Exemplars for Practice, Policy and Research.
Lawson, Hal A. and Veen, Dolf van (Eds.) (2016). Springer International Publishing. New York.
Lees verder

Factsheet Zorgteams en ZAT's in het onderwijs, 2014
Steenhoven, P. van der & Veen, D. van (2015). April 2015, nummer 3. Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Lees verder

Daling aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
Webpublicatie NCOJ Feiten en cijfers, 2016.

Fors minder belangstelling voor beroep leraar
Webpublicatie NCOJ Feiten en cijfers, 2016.

Factsheet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs, 2014
Steenhoven, P. van der. & Veen, D. van. (2014). November 2014, nummer 2. Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg. Amsterdam.
Lees verder

Nationaal Onderzoek Intern Begeleiders 2014. Steenhoven, P. van der., Veen, D. van. & Laros, P. (2014). Nationaal Onderzoek Intern Begeleiders 2014. Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg/Instondo.

SpeZiaal. Thema: Leer-Kracht
Jaargang 7, 2014-2.

Ondersteuningsbehoeften leerkrachten bij gedragsvraagstukken.
In: SpeZiaal, Jaargang 7, 2014-2.
Lees verder

Er is nogal wat te doen
In: HO management, febuari 2014.
Lees verder

Geen wij/zij, maar samenwerking
In: Didactief, jaargang 43, nummer 9, november 2013.
Lees verder

Juist bij passend onderwijs moet je vanuit de school te werk gaan
In: Tijdschrift Intern Begeleiders, jaargang 3, nummer 6, november 2013.
Lees verder

Resultaten survey docenten Sine Limite, Deventer
Factsheet over omgang met drukke leerlingen in de klas, NCOJ. Amsterdam. September 2013.

Als een kind thuis niet veilig is ... wat doet de school dan?
In: Beter Begeleiden Digitaal, LBBO, december 2013.
Lees verder

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in lerarenopleidingen
In: SpeZiaal, nr. 4, 2013.
Lees verder

Programma's van het NCOJ

Naar inclusiever onderwijs

Het NCOJ is een van de initiatiefnemers van het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs. Het platform ondersteunt scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

Naar top van de pagina