Leerlingen in gespecialiseerd onderwijs, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

Toelichting op de cijfers

In de onderstaande tabel staan aantallen leerlingen vermeld die onderwijs volgen in het gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so), praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Deze leerlingen hebben voor de betreffende onderwijstypen een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband primair of voortgezet onderwijs.

Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de toewijzing en de ondersteuningsbudgetten van het lwoo en pro. Sinds schooljaar 2016/17 is de leerlingpopulatie in het lwoo sterk gekrompen. Dit is het gevolg van de de 'opting-out-regeling' voor het lwoo. Samenwerkingsverbanden kunnen in deze regeling bij de bekostiging van lwoo-plaatsen de landelijke toelatingscriteria en verblijfsduur loslaten. Sommige samenwerkingsverbanden volgen geen landelijke toelatingscriteria meer maar scholen in het samenwerkingsverband registreren deze leerlingen nog wel als lwoo-leerling in BRON/DUO. In andere samenwerkingsverbanden worden leerlingen niet meer 'gelabeld' als lwoo-leerling maar ontvangen de scholen wel een ondersteuningsbudget voor deze leerlingen. Deze leerlingen zijn niet meer zichtbaar in de onderstaande cijfers wat de sterke afname sinds 2016/17 verklaart.

Het is belangrijk te vermelden dat de onderstaande cijfers alleen aantallen leerlingen met een tlv representeren maar niet leerlingen in het gespecialiseerde en regulier onderwijs met (aanvullende en/of vergelijkbare) ondersteuning zoals speciale trajecten in po, vo, 'tlv-equivalente' ondersteuning in het regulier onderwijs, inclusie-vormen van regulier-speciaal, opdc’s, arrangementen, etc.

Deze tabel is alleen leesbaar op een wijder tablet of desktop-pc.

Leerlingen in gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so), praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, 2010/11 - 2022/23
onderwijssectoren 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
speciaal basisonderwijs42.82141.77739.92938.13536.84734.73733.86933.96534.95835.73335.67135.40134.634
speciaal onderwijs34.21534.24133.34531.81731.10529.65529.13829.87230.86832.06932.58033.61033.986
voortgezet speciaal onderwijs34.64835.91937.07739.31639.88438.55037.91737.66037.56737.75337.62138.01438.418
praktijkonderwijs26.62326.74527.58928.62829.27429.77229.77729.55329.19629.31529.76129.64829.093
lwoo99.815101.150103.569104.519105.074103.83093.81180.24363.32949.88538.47728.95326.980
totaal go, pro en lwoo238.122239.832241.509242.415242.184236.544224.512211.293195.918184.755174.110165.626163.111
totaal onderwijs (po, (v)so en vo)*2.586.2812.578.7672.569.7492.560.0692.550.8862.541.7942.523.9342.501.0082.477.0582.452.4512.426.2192.407.5002.410.944
aandeel leerlingen in go-pro-lwoo9.2%9.3%9.4%9.5%9.5%9.3%8.9%8.4%7.9%7.5%7.2%6.9%6.8%
totaal go en pro138.307138.682137.940137.896137.110132.714130.701131.050132.589134.870135.633136.673136.131
aandeel leerlingen in go en pro5.3%5.4%5.4%5.4%5.4%5.2%5.2%5.2%5.4%5.5%5.6%5.7%5.6%
*) exclusief leerlingen in vavo; bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ.
Leerlingen in gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so), praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, index 2010/11 = 100
onderwijssectoren 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
speciaal basisonderwijs100989389868179798283838381
speciaal onderwijs1001009793918785879094959899
voortgezet speciaal onderwijs100104107113115111109109108109109110111
praktijkonderwijs100100104108110112112111110110112111109
lwoo10010110410510510494806350392927
totaal go, pro en lwoo1001011011021029994898278737068
totaal go en pro100100100100999695959698989998
bron: Leerlingentellingen DUO; bewerking ©NCOJ.

Beweeg de cursor over de lijnen om de indexcijfers te zien.

Naar top van de pagina