Werkbezoeken inclusieve onderwijspraktijken

Uitwisseling van kennis en ervaring ziet het NCOJ als een belangrijk instrument om praktijkontwikkelingen in eigen land op het gebied van inclusief onderwijs te spiegelen aan internationale kennis en ervaring.

Het NCOJ is een van de initiatiefnemers van het platform Naar Inclusiever Onderwijs en mede vanuit deze rol organiseert het NCOJ werkbezoeken naar belangrijke vindplaatsen van inclusieve expertise. Werkbezoeken vinden onder meer plaats in Schotland, Engeland en Portugal, en bij inclusieve scholen in Nederland.

Heeft u naar aanleiding van onze activiteiten vragen of opmerkingen dan kunt u met ons hierover contact opnemen.

Programma's van het NCOJ

Naar inclusiever onderwijs

Het NCOJ is een van de initiatiefnemers van het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs. Het platform ondersteunt scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

Naar top van de pagina