Werkbezoeken

Het NCOJ levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en expertise op het terrein van onderwijs en jeugdzorg en aan de samenwerking, samenhang van opvang van en voor de jeugd.

Uitwisseling van kennis en ervaring ziet het NCOJ als een belangrijk instrument. Om juist ook ontwikkelingen in eigen land te spiegelen aan internationale kennis en ervaring organiseert het NCOJ werkbezoeken naar belangrijke vindplaatsen van deze expertise.

Heeft u naar aanleiding van onze activiteiten vragen of opmerkingen dan kunt u met ons hierover contact opnemen.

Programma's van het NCOJ

Integratie regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair zet stappen binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

Naar top van de pagina