In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Deelnemers Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

De Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg bestaat uit de volgende samenwerkingspartners:

  • Platform Onderwijs en Jeugdzorg (zestien landelijke branche- en koepelinstellingen op het gebied van jeugdzorg, speciaal en regulier onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplicht, maatschappelijk werk, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren, en schoolleiders);
  • opleidingen Speciaal Onderwijs (Fontys Hogeschool, Hogeschool Windesheim en Hogeschool van Utrecht);
  • opleidingen leraar basis- en voortgezet onderwijs, samenwerkingsplatform vijf grote hogescholen, lobo e.d.;
  • landelijke koepel van onderwijsadviesbureaus (EDventure);
  • deskundigen (hoogleraren/lectoren) uit kennisinstellingen en wetenschap.

Contact Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg

Alliantie Onderwijs en JeugdzorgAlliantie Onderwijs en Jeugdzorg
p/a Hogeschool Windesheim
kamer A2.04
Postbus 10090
8000 GB Zwolle

Secretaris van de Alliantie
Aat Sliedrecht
06 5331 6709