Programma's van het NCOJ

Integratie speciaal en regulier onderwijs

Ondersteuning bij samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die werken aan de vormgeving van inclusiever onderwijs.

Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair zet stappen binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.

Klassenmanagement

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis is bij het adequaat omgaan met de 'special needs' en de diversiteit van leerlingen.

App Leer-Kracht Primair

Deze app stelt leraren in het primair onderwijs in staat vragen over de soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan.

'Naar inclusiever onderwijs' op koers

juni 2019 - Tientallen scholen, schoolbesturen, de onderwijsorganisaties VOS/ABB, Verus en LVGS, het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) hebben een beweging in gang gezet om het Nederlandse onderwijs inclusiever te maken. Conferentie Naar inclusiever onderwijs op 12 februari 2020
In een aantal artikelen worden aanleiding voor en vormgeving van inclusiever onderwijs geschetst.

Scholen gaan zélf knokken voor meer zorgleerlingen in gewone klassen

Op weg naar inclusiever onderwijs

Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan

Naar inclusiever onderwijs

Naar top van de pagina