Welkom bij het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg

Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. Om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen zes jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zie hiervan ondervinden. Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap reflecteren hierop. Met de verhalen gebundeld in het boek 'Het heeft invloed op alles' zet het Kinderrechtencollectief politiek bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.

Het boek vormt met de verhalen van zowel slachtoffers van kindermishandeling als professionals die reflecteren vanuit hun ervaringen een unieke inkijk in de dagelijkse praktijk en de gevolgen van kindermishandeling en geweld tegen kinderen.
Download het boek (pdf) »

Download het boek (pdf) »

Soulmates: passend onderwijs en intern begeleider

Ze kunnen niet zonder elkaar: passend onderwijs en de intern begeleider, het zijn soulmates. Daarover zijn (ervarings)deskundigen Dolf van Veen (Windesheim), Marja Cornelissen (LBBO) en Nancy Steert (Meerkring) het eens. Het drietal bespreekt de noodzaak van de intern begeleider voor het onderwijs.
Lees verder (pdf) »

Lees verder (pdf) »

NCOJ participeert in Evaluatie passend onderwijs

De komende jaren voert een consortium van onderzoeksinstituten, waaronder het NCOJ en hogeschool Windesheim, het Evaluatieprogramma Passend onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uit. Evaluatie passend onderwijs gestart
Doel van dit programma is om het beleid en de onderwijspraktijk te informeren over de implementatie van passend onderwijs en om de ontwikkelingen te volgen.

De uitkomsten uit deze evaluatie komen voor iedereen beschikbaar en zijn te volgen op de website van het consortium: evaluatiepassendonderwijs.nl.

De uitkomsten uit deze evaluatie komen voor iedereen beschikbaar en zijn te volgen op de website van het consortium.
Lees verder »

Aandacht voor passend onderwijs aan vluchtelingenkinderen gevraagd

In een open brief aan de vaste Kamercommisie voor Onderwijs vraagt de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) dringend aandacht voor de organisatie en continuïteit van het onderwijs voor kinderen van vluchtelingen.
De ondertekenaars, onder wie schoolleiders, constateren dat de vluchtelingencrisis voor het onderwijs heeft geleid tot gaten in het aanbod van onderwijs en zorg in de school, tussen scholen en rond de school.

Zij breken een lans voor continuïteit in onderwijs en zorg en vragen om ondersteunende maatregelen. Naarmate leraren en schoolleiders in samenwerking met de ouders, de gemeenschap en het opvangsysteem erin slagen om een veilige leeromgeving te creëren, komen deze kinderen snel en goed in hun natuurlijke leerstand.
Lees verder (pdf) »

Lees verder (pdf) »

Met Leer-Kracht gedragsproblemen voorkomen en aanpakken

Er is de afgelopen vijftien jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zorgstructuur in en om de school. Inzet daarbij vormde niet alleen de verbetering van de samenwerking met instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, jeugdhulp en sociale veiligheid, maar ook de ontwikkeling van intensievere werkrelaties tussen het regulier en speciaal onderwijs.
Leer-Kracht Veel leerkrachten vinden dat zij onvoldoende zijn toegerust voor gedragsvraagstukken en passend onderwijs. De professionalisering én steun van collega's en andere deskundigen in en om de school behoeven daarom aandacht. Het project Leer-Kracht kan daarbij helpen, zo betogen Dolf van Veen en Marij Bosdriesz.
Lees verder (pdf) »

Lees verder (pdf) »

Programma Coördinator passend onderwijs

In samenwerking met de Inschool Academie heeft het NCOJ een opleidingsmodule ontwikkeld, getiteld "Coördinator passend onderwijs op school".
In dit programma leren intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed te vervullen, door oplossingsgerichte ondersteuning te organiseren voor leerlingen en leraren.
Programma Coördinator passend onderwijs
De module is vanuit de onderwijs- en jeugdpraktijk ontwikkeld voor professionals die kansen zien en willen benutten. Hun persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt.

Het programma kent vele facetten waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school; de samenwerking met het speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en de jeugdhulp; het vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders; en het ontwikkelen van een uitvoeringsplan en een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op school.

Geïnteresseerd? Lees de folder (pdf) of neem contact op met de Inschool Academie.


Lees verder (pdf) »